Headquarters High Fashion (China) High Fashion Silk (Zhejiang) Dongguan Dalisheng
 High Fashion (UK) High Fashion (US) HighFashionEuropa Theme


HF Webmail Copyright©22/F., CITIC Telecom Tower, 93 Kwai Fuk Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong General Telephone line: (852) 2615 5188